Het intakegesprek:

Als u zich aanmeldt bij onze praktijk starten we met een intakegesprek. De hulpvraag van uw kind staat hierbij centraal. Aan de hand van een vragenlijst gaan we een gesprek aan over uw kind. Daarnaast ontvangen wij, zo mogelijk gegevens van de school van uw kind. Tevens worden tijdens het intakegesprek het tarief en de algemene voorwaarden besproken.

Wij kunnen na dit gesprek aangeven welke aanvullende gegevens er nog nodig zijn.

Het onderzoek:

Contact met de school:

Wij gaan zo mogelijk in gesprek met de leerkracht van uw kind om aanvullende gegevens in te winnen en de aanpak van het probleem op elkaar af te stemmen.

Pedagogisch Didactisch Onderzoek:

Tijdens het onderzoek, krijgt uw kind verschillende opdrachten. Dit gebeurt op een speelse en afwisselende wijze. Wij zijn getraind in het observeren van én aandachtig luisteren naar kinderen. En zullen dan aan de hand van toetsen en opdrachten kunnen bepalen wat uw kind al beheerst en waar de problemen precies liggen. Het onderzoek neemt gemiddeld 2 keer 60 minuten in beslag.

Het handelingsplan:

Als de hulpvraag en de gegevens van uw kind helder zijn, stellen wij een handelingsplan op.
Wij geven hierin duidelijk aan welk doel we willen bereiken. De inhoud; het plan van aanpak wordt met de ouders besproken.

De begeleiding:

Uw kind komt elke week op een vaste dag en op een vast tijdstip naar onze praktijk. Een begeleidingssessie neemt 60 minuten in beslag. Wij werken doelgericht, op speelse en afwisselende wijze samen met uw kind.
Wij beschikken over vele verschillende methoden en hulpmiddelen die aansluiten op de capaciteiten van uw kind.

Als uw kind bij ons in de praktijk begeleid wordt, streven wij naar een actieve samenwerking met school en ouders zodat uw kind zich optimaal ontwikkelt. Het kan zijn dat uw kind opdrachten mee naar huis krijgt om het geleerde te oefenen.

Zo mogelijk kan de RT, in overleg met de school, ook binnen de school van uw kind plaatsvinden.