001_Femke_Uiterwijk

Femke Uiterwijk:

Femke Uiterwijk werkt ruim 25 jaar met enthousiasme binnen alle leerjaren van het basisonderwijs. De laatste 10 jaar als interne begeleidster waarbij zij de verantwoordelijkheid droeg voor de zorgleerlingen. Hierdoor heeft ze veel kennis opgedaan van leer- en gedragsproblemen. Ze kan diagnostisch onderzoek doen op alle vakgebieden zoals een verkort onderzoek naar dyslexie. Momenteel gaat haar interesse uit naar individuele begeleiding van kinderen in de vorm van remedial teaching of coaching bij wie het leren of de sociaal-emotionele ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht of gewenst. Haar uitgangspunt voor de Remedial Teaching is doelmatig en handelingsgericht werken. De samenwerking tussen kind, ouder en Rt-er staat hierbij centraal. Het kind wordt bewust aangesproken op zijn eigen capaciteiten, waardoor het plezier in leren en het zelfvertrouwen worden vergroot. Femke heeft ervaring met het initiëren en begeleiden van diverse werkvormen binnen het onderwijs. Ze heeft veel contacten met externe deskundigen en heeft daar een goede samenwerking mee opgebouwd. Zij is deskundig in het coachen en begeleiden van leerkrachten, kinderen en ouders. Tevens heeft ze de opleiding kindercoach afgerond. Ze kan kortdurende, individuele begeleiding op sociaal of emotioneel gebied geven: pesten, scheiding van ouders, slapeloosheid, angst, verdriet, boosheid, gezinsvraagstukken…

Haar kracht ligt bij het oprecht en met volle aandacht luisteren naar het kind, zodat de vraag en behoefte van het kind duidelijk worden. Zij gaat uit van de kracht van het kind. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden en talenten. Het kind wordt, in samenspraak met de ouders, daardoor optimaal begeleid.

Anniek-3

Annika Kottman-Meijer:

Annika Kottman-Meijer heeft ruime ervaring opgedaan als groepsleerkracht in het basisonderwijs en doet dit nog steeds met veel plezier. Door meerdere jaren als leerkracht voor groep 3 tot en met 6 te hebben gestaan, heeft zij geleerd de signalen van leerproblemen te herkennen, om hier vervolgens constructief mee aan de slag te gaan. Annika heeft voorafgaande aan de PABO de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening met succes afgerond. Tijdens deze studie heeft zij gewerkt met jongeren en jonge gezinnen met een specifieke hulpvraag. Na de PABO heeft zij besloten haar kennis verder uit te breiden door middel van de studie Remedial Teaching. Tijdens haar studie heeft ze nauw samengewerkt met een dyslexiespecialist. Al enkele jaren is ze in het bezit van een licentieverklaring sleeplezen, waardoor ze in staat is om kinderen met leesproblemen optimaal te kunnen begeleiden. Voor meer informatie: www.sleeplezen.nl

Door deze combinatie van studies heeft Annika ervaring opgedaan in het werken met groepen en het individuele kind, waarbij zij uitgaat van de sterke kanten van het kind. Door haar enthousiasme, vakkennis en pedagogisch-didactische vaardigheden biedt zij kinderen begeleiding op maat. Haar werkwijze wordt gekenmerkt door het centraal stellen van de sterke kanten en de competenties van het kind, aangezien veel kinderen door hun leerproblemen weinig zelfvertrouwen hebben. Vanuit dit gevoel is het lastig om goed te functioneren.

Een positieve benadering zorgt voor meer geloof in eigen kunnen, dit is de basis voor het veilig kunnen leren en ontwikkelen.