RT Praktijk Wegwijz is een praktijk van twee professionals voor leerlingbegeleiding op maat. Wij begeleiden kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen binnen het basisonderwijs. Dit kan zowel binnen schoolverband als op particuliere basis.

U kunt hierbij denken aan professionele hulp bij (begrijpend) lezen, spelling, woordenschat en rekenen. Daarnaast verzorgen wij individuele Cito-trainingen. De belangrijkste doelstelling van deze training is dat kinderen zich goed voorbereiden op de Entreetoets (groep 7) en de eindtoets (groep 8). Bovendien coachen wij kinderen met een hulpvraag op sociaal emotioneel gebied.

Wij bieden kinderen begeleiding op maat door middel van Remedial Teaching en leren hen omgaan met hun leer- of ontwikkelingsprobleem.

Onze praktijk bestaat uit 2 geroutineerde leerkrachten uit het basisonderwijs. Wij hebben ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen. Daarnaast hebben we ons gespecialiseerd binnen de Remedial Teaching.

Zelfvertrouwen:

Onze werkwijze is gebaseerd op onze persoonlijke visie. Dat wil zeggen dat we uitgaan van de mogelijkheden van elk kind. Het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind, het geloof in eigen kunnen is ons uitgangspunt.

Persoonlijk leren met plezier:

We vinden het belangrijk dat het kind leert met plezier en daarom stemmen wij onze begeleiding af op de persoonlijke interesse, leerstijl en capaciteiten van het kind. Het kind wordt actief betrokken bij zijn eigen leerproces, leert zijn (schoolse) vaardigheden te ontwikkelen en direct toe te passen.

Actieve samenwerking:

Wij hechten veel waarde aan het actief samenwerken met de school, de ouders, en het kind.